Over zomerschool, vakantie aanvragen en overgangsnormen

Over zomerschool, vakantie aanvragen en overgangsnormenVoor ouders was het in aanloop naar de zomervakantie vaak onduidelijk wat de regels zijn rondom toelating tot de zomerschool. Ouders worden door scholen niet geïnformeerd over het bestaande beleid. Daarnaast wordt het beleid soms te strak gehanteerd. Leerlingen die door persoonlijke omstandigheden niet aan de strikte eisen voldoen, maar wel over de capaciteiten beschikken, krijgen niet de kans zich te bewijzen. Ook het soms benodigde advies van leraren over de werkhouding van een leerling werkt in het nadeel van kinderen, zo ervaren ouders.

Verlofaanvraag buiten de schoolvakanties

Een gezinsvakantie is voor ouders erg belangrijk. Ouders lopen er tegenaan dat scholen verschillend omgaan met verzoeken tot verlof buiten de schoolvakanties. Ook de procedure rondom het aanvragen van de vrije dagen roept veel vragen op. Tot slot is het onduidelijk bij welke typen beroepen gezinsvakanties buiten de schoolvakanties worden toegestaan. Ouders hechten waarde aan meer flexibiliteit bij het inplannen van vakanties.

Overgaan, doubleren en afstromen

Er ontstaat aan het einde van het schooljaar regelmatig discussie tussen ouders en school als het gaat over de keuze tussen overgaan, zittenblijven of afstromen. Het beleid dat de school heeft is niet bij ouders bekend, wordt niet gevolgd, of wordt ten nadele van de leerling uitgelegd. Daarnaast is er onvoldoende aandacht voor persoonlijke situaties die slechte resultaten van leerlingen verklaren, zelfs wanneer de leerling laat zien een inhaalslag te kunnen maken. Redelijke argumenten van ouders veegt de school te makkelijk van tafel, waardoor ouders het gevoel hebben dat de school hun zorgen niet serieus neemt.

Meer informatie

Bronvermelding

Tekst en beeld: Ouders & Onderwijs

Related Post

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *