Zingen en bewegen – De leukste spelletjes voor binnen

Zingen en bewegen

Poppenkraam

In de 2e regel beeldt iemand een beweging uit. In de laatste regel doet iedereen die beweging. Daarna is iemand anders aan de beurt.

Ik stond laatst voor een poppenkraam oh oh oh!
Daar zag ik mooie poppen staan: zo zo zo!
De poppenkoopman ging op reis
de poppen raakten van de wijs
Ze deden allemaal zo, ze deden allemaal zo, de deden allemaal zo

Zakdoekje leggen

Zittend in kring. Gezicht naar binnen. Een speler buiten kring met zakdoek. In kring iedereen ogen sluiten en liedje zingen. Speler legt ergens zakdoek neer. De ogen worden geopend en er wordt gevoeld. Diegene die het zakdoekje vindt, staat op en moet nu proberen om de legger te tikken voordat deze op de vrije plek gaat zitten. Is de legger getikt, dan is deze opnieuw legger. Redt de legger het om ongetikt op de vrije plek te komen, dan wordt de tikker de nieuwe legger.
Het liedje bij dit spel:

Zakdoekje leggen,
niemand zeggen,
‘k heb de hele nacht gewaakt;
twee paar schoenen heb ik afgemaakt:
één van stof en één van leer,
hier leg ik mijn zakdoekje neer
.

of:

Zakdoekje leggen,
niemand zeggen,
Kukeleku zo kraait mijn haan
twee paar schoentjes heb ik aangedaan:
twee van stof en twee van leer,
hier leg ik mijn zakdoekje neer.
.

Sluit het liedje af met:

Kijk voor je
Kijk achter je
Wie hem vindt
Mag me pakken
.

Witte zwanen zwarte zwanen

Twee kinderen staan tegen over elkaar en maken een poortje. De rest loopt als sliert in een kringetje met de handen op de schouders van de voorganger – net als met de polonaise. Er wordt gelopen op de muziek van het liedje. De sliert gaat onder het poortje door. In de versie met als laatste zin “En de laatste zullen we vangen”: bij het woord “vangen” doen de kinderen met het poortje de armen naar beneden. Daarna armen kruisen en diegene die er tussen staat over de kop draaien (ehh? hoe?). In de versie met als laatste zin “Wie achter is komt voor aan”: bij het woord “voor” doen de kinderen met het poortje de armen naar beneden. Het gevangen kind moet achter aan de sliert aansluiten.
Liedje bij dit spel:

Witte zwanen, zwarte zwanen,
Wie gaat er mee naar Engeland varen.
Engeland is gesloten,
De sleutel is gebroken
Is er dan geen smid in ‘t land
Die de sleutel maken kan
Laat doorgaan, Laat doorgaan
En de laatste zullen we vangen
In plaats van “is er dan geen smid in ‘t land” kan ook:
En er is geen ene timmerman
Is er niet een timmerman
Er is geen ene smid in ‘t land

Twee emmertjes water halen

Iedereen staat in twee rijen tegenover elkaar en iedereen houdt de handen vast van de persoon ertegenover. Armen gekruisd. Op het ritme wordt een soort ‘zaagbeweging’ gemaakt. Bij het refrein gaat het paar aan de ene kant op de muziek heen en weer dansend/rennend onder de armen door, armen vast blijven houden! En op ‘drie’ sluiten ze aan de andere kant van de rij aan. Daarna herhaalt het liedje zich voor het volgende paar totdat iedereen is geweest.

Twee emmertjes water halen,
twee emmertjes pompen.
De meisjes op de klompen.
De meisje op hun houten been
Rij maar door mijn poortje heen.
Van je ras ras ras
rijdt de koning door de plas
Van je voort voort voort
rijdt de koning door de poort
Van je erk erk erk,
Rijdt de koning naar de kerk
Van je één… twee… drie!

Orkaan

Iedereen zit stil in een kring, met de ogen gesloten, wachtend op de eerste beweging van de leider. De regen begint doordat de leider in zijn handen gaat wrijven. Zodra de speler links van hem dit hoort, gaat hij dit geluid ook maken enz. Zodra iedereen in zijn handen wrijft, dan wordt het geluid van de regen versterkt doordat hij met zijn vingers gaat knippen. Dit geluid gaat ook weer rond in de kring. Daarna wordt het geluid versterkt door in de handen te klappen, op de benen te slaan en met de voeten op de grond te stampen. De storm hangt nu echt recht boven je. Daarna wordt alles achterstevoren weer afgewerkt, dus na het stampen met de voeten, het slaan op de benen, het klappen in de handen enz. totdat de stilte weer is teruggekeerd. De spelers houden gedurende de gehele activiteit hun ogen gesloten.

Regen ritueel

Iedereen zit in een kring, met de ogen gesloten. De begeleider, sjamaan of medicijnman, begint zachtjes regen te imiteren. Heel zachtjes, de pinken op de knieën. De linkerbuur gaat dat nadoen, en verder tot iedereen zachtjes regent. Langzaam maar zeker gaat het harder, tot een kletterende stortbui. Dan wordt de regen weer zachter en hopelijk is aan het eind de regen buiten ook afgelopen.

Tornado

Een staande kring. Een persoon in midden. Deze initieert beweging dan wel geluid. Hij wijst dan iemand aan in de kring. Deze neemt het geluid over. De persoon in het midden draait dan een willekeurige kant op: hiermee geeft hij aan welke kant op het geluid verder moet gaan door de kring, totdat iedereen het geluid dan wel de beweging maakt. Maak dit heel mooi door te beginnen met beweging: heen en weer wiegen alsof je in de wind staat, harder wiegen, vingers trommelend op elkaar, handen wrijven, klappen, op bovenbenen slaan, stampen en daarna weer in omgekeerde volgorde.

Napoleon

Op hurken zittende kring, handen niet vast. Spelleider zegt heel rustig het versje op en doet een keer voor wat de bedoeling is, daarna nodigt hij iedereen uit om mee te doen. Nu zingend, de groep gaat al heel snel meezingen. Voer het tempo op tot behoorlijk snel. Daarna even heel langzaam en sluit af met volkomen gestoord tempo. (Voor mensen met slechte knieen is deze activiteit geen goed idee).

Napoleon die kwam met honderdduizend man
Hij ging daarmee de heuvel op (staan)
en toen weer naar benee (hurken)
En was hij bovenaan (staan)
dan was hij niet benee (hurken)
En was hij halverwege (halverwege staan)
dan was hij boven (staan) noch benee (zitten).

Zevensprong

Dit liedjes heeft verschillende bewegingen. Als je kindje wat ouder is, kan hij het natuurlijk zelf doen. Jij kunt het, indien nodig, nog wel voor doen. Is je kindje hier echter nog te jong voor, dan kun je de bewegingen samen met je kindje maken.

Heb je wel gehoord van de zeven, de zeven
Heb je wel gehoord van de zeven
Hij zegt dat ik niet dansen kan
Maar ik kan dansen als een edelman
En dat is één
(Been naar voren)

Heb je wel gehoord van de zeven, de zeven
Heb je wel gehoord van de zeven
Hij zegt dat ik niet dansen kan
Maar ik kan dansen als een edelman
En dat is één, en dat is twee
(Been naar voren en andere been naar voren)

Heb je wel gehoord van de zeven, de zeven
Heb je wel gehoord van de zeven
Hij zegt dat ik niet dansen kan
Maar ik kan dansen als een edelman
En dat is één, en dat is twee, en dat is drie
(Been naar voren, andere been naar voren en op één knie gaan zitten)

Heb je wel gehoord van de zeven, de zeven
Heb je wel gehoord van de zeven
Hij zegt dat ik niet dansen kan
Maar ik kan dansen als een edelman
En dat is één, en dat is twee, en dat is drie, en dat is vier
(Been naar voren, andere been naar voren, op één knie gaan zitten en andere knie erbij)

Heb je wel gehoord van de zeven, de zeven
Heb je wel gehoord van de zeven
Hij zegt dat ik niet dansen kan
Maar ik kan dansen als een edelman
En dat is één, en dat is twee, en dat is drie, en dat is vier, en dat is vijf
(Been naar voren, andere been naar voren, op één knie gaan zitten, andere knie erbij en op één elleboog leunen)

Heb je wel gehoord van de zeven, de zeven
Heb je wel gehoord van de zeven
Hij zegt dat ik niet dansen kan
Maar ik kan dansen als een edelman
En dat is één, en dat is twee, en dat is drie, en dat is vier, en dat is vijf, en dat is zes
(Been naar voren, andere been naar voren, op één knie gaan zitten, andere knie erbij, op één elleboog leunen en op andere elleboog leuen)

Heb je wel gehoord van de zeven, de zeven
Heb je wel gehoord van de zeven
Hij zegt dat ik niet dansen kan
Maar ik kan dansen als een edelman
En dat is één, en dat is twee, en dat is drie, en dat is vier, en dat is vijf, en dat is zes, en dat is zeven
(Been naar voren, andere been naar voren, op één knie gaan zitten, andere knie erbij, op één elleboog leunen, op andere elleboog leuen en helemaal in elkaar duiken met je hoofd tussen je armen)

Bekijk alle binnenspelletjes

binnen spelen ballonnen
Ballonspelletjes
binnen spelen met cijfers en letters
Cijfers & letters
binnen spelen estafette
Estafette
binnen spelen speelkaarten
Kaartspellen
binnen spelen knutselen
Knutselen
binnen spelen quiz
Raad en zoek
binnen spelen bewegen
Zing en beweeg
 

Meer informatie

Meer leuke spelletjes om binnen te spelen
Ballonspelletjes voor binnen
Binnenspelen – 7 tips om lekker binnen te spelen met de kinderen
Cijfer- en letterspelletjes voor binnen
Estafettespelletjes voor binnen
Kaarspelletjes voor binnen
Knutselspelletjes voor binnen
Raden en zoeken voor binnen
Zingen en bewegen – De leukste spelletjes voor binnen

Bronvermelding

Tekst: Marion Middendorp
www.spelenboek.nl
Leuke spelletjes voor peuters en kleuters – ISBN 9789043800761
Originele Spelletjes en ideeeën voor geslaagde kinderfeestjes – ISBN 9789024383948
200 Spelletjes voor binnen & buiten – ISBN 9789043802475
Foto: 123rf.com

Geef een reactie