Week van de Lentekriebels

Week van de lentekriebelsDe Week van de Lentekriebels staat weer voor de deur: van 18 t/m 22 maart 2019 doen basisscholen in heel Nederland mee aan deze projectweek over weerbaarheid, relaties en seksualiteit.

Thema 14e editie

Het thema van deze 14e editie is ‘Ik wil het graag weten. Heb je me alles al verteld?!’. Want kinderen willen van alles weten over relaties en seksualiteit. Rutgers, kenniscentrum seksualiteit, organiseert de projectweek in samenwerking met de GGD’en.

Tijdens de opening van de week laat OBS de Roos in Amsterdam zien hoe zij invulling geven aan deze projectweek. Bovendien reikt de organisatie dit jaar voor de tweede keer de Lentekriebels Award uit.

Opening 18 maart

Op 18 maart 2019 organiseren veel scholen een feestelijke opening van de Week van de Lentekriebels. Daarna beginnen de lessen relationele en seksuele vorming. Openbare basisschool De Roos in Amsterdam opent die dag speciaal haar deuren om te laten zien hoe zij de projectweek aanpakken; de pers is hierbij van harte uitgenodigd.

Lentekriebels Award

Dit jaar reikt Rutgers voor de tweede keer de Lentekriebels Award uit. Met deze award prijst Rutgers scholen in het basisonderwijs waar relationele en seksuele vorming een vast onderdeel uitmaakt van het onderwijscurriculum. Op vrijdagochtend 22 maart 2019 vindt de uitreiking plaats op de winnende school. De drie nominaties maken we op 11 maart 2019 officieel bekend.

Over de Week van de Lentekriebels

De Week van de Lentekriebels is bedoeld als een stimulans of een vast moment in het jaar om lessen te geven over weerbaarheid, relaties en seksualiteit. Basisscholen zijn sinds 2012 verplicht om hier aandacht aan te besteden, maar zijn vrij om er zelf invulling aan te geven. Met de digitale lesmethode Kriebels in je buik – een doorlopende leerlijn van groep 1 tot en met 8 – wordt dat makkelijk gemaakt. Op www.kriebelsinjebuik.nl zijn voorbeeldlessen te zien. En kom alvast in de stemming met het Lentekriebelslied, gezongen door Anniek en Pepijn!

Doordat er aandacht is op school, is het gemakkelijker voor ouders/opvoeders om hier thuis over door te praten. De GGD‘en geven ondersteuning door het geven van trainingen aan leerkrachten, gastlessen of het organiseren van een ouderavond.

liefs Marion

Meer informatie

Meer interessante nieuwtjes

Bronvermelding

Rutgers

lijn zomeperiode

Geef een reactie